Oferta

Naszą podstawową działalnością jest obsługa techniczna obiektów, remonty, adaptacje i wykończenia budynków. W ramach świadczonych przez nas usług technicznych oferujemy:

 • konserwację, naprawy i usuwanie awarii instalacji:
  • elektro-energetycznych
  • wodno-kanalizacyjnych
  • grzewczych
  • wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • roczne i pięcioletnie przeglądy obligatoryjne wymagane Prawem budowlanym (m.in. pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych),
 • audyty energetyczne (świadectwa energetyczne) budynków
 • techniczną pomoc domową (home assistance) dla budownictwa indywidualnego, mieszkaniowego – abonament lub umowa ramowa
 • nadzór nad autoryzowanymi serwisami gwarancyjnymi, wykonywanie serwisów pogwarancyjnych
 • serwis automatycznych bram, szlabanów, drzwi
 • serwis reklam
 • serwis p.poż i oświetlenia awaryjnego
 • pomiary oświetlenia stanowiskowego
 • prace budowlane i mechaniczne, a w szczególności:
  • prace tynkarskie, malarskie i glazurnicze
  • wykończeniowe (zewnęrzne i wewnętrzne)
  • ślusarskie i stolarskie
  • dekarskie (naprawy i remonty dachów)

Ponadto prowadzimy:

 • odśnieżanie dachów
 • instalacje reklam, transparentów i banerów